دوره های آموزشی ۱۳۹۷-۶-۱۰ ۱۹:۲۰:۵۰ +۰۰:۰۰

دوره های آموزشی

مجری و برگزارکننده دوره های آموزشی زیر

 • زندگی دانشجویی

  ۱ مهارت سالم زیستن
  ۲ مثبت‌اندیشی
  ۳ مهارت‌های تفکر
  ۴ ارتباط موثر با دیگران
  ۵ کنترل خشم
  ۶ حل مسئله و تصمیم‌گیری
  ۷ هنر زیبا دیدن و شاد زیستن (تغییر نگرش به زندگی)
  ۸ انسان شناسی (مراحل رشد جوانی و میانسالی)
  ۹ شخصیت شناسی
  ۱۰ مهارت رفتار جراتمندانه و قاطعیت
 • تحصیلی

  ۱۱ شیوه‌های تقویت حافظه
  ۱۲ مدیریت استرس و شیوه‌های آرمیدگی
  ۱۳ مدیریت زمان
  ۱۴ افزایش اعتماد به نفس
  ۱۵ اصول موفقیت تحصیلی
 • تشکیل خانواده

  ۱۶ همسرگزینی و معیارهای انتخاب همسر
  ۱۷ ارتباط مناسب در زوج‌های جوان
  ۱۸ مهارت‌های زناشویی و رازهای همسرداری
  ۱۹ روانشناسی خانواده (زن و شوهر)
  ۲۰ فرزند پروری رویکرد اسلامی (ویژه بانوان)
  ۲۱ اخلاق در خانواده و راهکارهای کنترل همسر آزاری
  ۲۲ اخلاق در خانواده، ارتباط موثر، صمیمت و حل تعارضات
  ۲۳ روابط زوجین، سازگاری زناشویی و مهارت حل تعارض
 • سبک زندگی معنوی

  ۱۶ همسرگزینی و معیارهای انتخاب همسر
  ۱۷ ارتباط مناسب در زوج‌های جوان
  ۱۸ مهارت‌های زناشویی و رازهای همسرداری
  ۱۹ روانشناسی خانواده (زن و شوهر)
  ۲۰ فرزند پروری رویکرد اسلامی (ویژه بانوان)
  ۲۱ اخلاق در خانواده و راهکارهای کنترل همسر آزاری
  ۲۲ اخلاق در خانواده، ارتباط موثر، صمیمت و حل تعارضات
  ۲۳ روابط زوجین، سازگاری زناشویی و مهارت حل تعارض

   

   

  برای ثبت نوبت روی لینک کلیک کنید.