دکتر توکلی ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۵۵:۰۵ +۰۰:۰۰
barghie

سرکار خانم دکتر سوده توکلی

مقطع تحصیلی


رشته تحصیلی


موسسه آموزشی


دکتری روانشناسی خانواده با رویکرد اسلامی موسسه امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی پیام نور تهران
دروس حوزوی اشتغال به دروس حوزه

مدیر داخلی انجمن روان شناسی اجتماعی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عضو گروه روان­شناسان کل کشور در طرح مطلع مهر دفتر امور بانوان ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۱

پژوهشگر روان شناسی با رویکرد اسلامی جامعه الزهرا از سال ۱۳۸۹

پژوهشگر گروه اخلاق و تربیت در مدرسه عالی معصومیه از سال ۱۳۹۲

پژوهشگر گروه روان­شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی از سال ۱۳۹۴

بازرس افتخاری سازمان نظام روان­شناسی

ارائه مشاوره خانوادگی و فردی در مراکز مختلف روان شناسی در تهران

برگزاری کارگاه انگیزه شغلی برای کادر پزشکی و پرستاری در سال ۱۳۹۳ از طرف جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ارائه سخنرانی در مناسبت های مختلف در دانشگاه ایران  و شهرداری تهران

برگزاری کارگاه تربیت کودک (چندین بار)

برگزاری کارگاه همسرداری و مهرات­های آن (دارالقران و شهرداری)

برگزاری کارگاه خود آگاهی برای چندین رده سنی مختلف

برگزاری کارگاه هوش اخلاقی

برگزاری کارگاه مهارت های زندگی برای چندین رده سنی مختلف

برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان

Effects of Environmental design inspired by nature on psychological and physiological responses of clients in medical spaces, International Journal of Environmental Research,2012

   The Effects of the Environmental Design on Job Satisfaction and Work Stress among the Personnel in Hospitals, Iranian Psychological Association, 2013

The consideration and study of the relationship among Moral intelligence,  social intelligence and self-esteem in the students of Central Payam-e-Nour University of Tehran-South, Bulletin of Environment Pharmacology and Life Sciences,2014

Dose religious coping and spirituality have a moderating role on depression and anxiety in patients with spinal cord injury, A study from lran, Spinal cord,2015