دکتر شهابی ۱۳۹۷-۱۰-۲ ۲۰:۰۵:۲۵ +۰۰:۰۰

خانم دکتر شهابی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی موسسه آموزشی
دکتری تخصصی روانشناسی دانشگاه فردوسي مشهد (۱۳۹۱ _ ۱۳۹۶)
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه گيلان (۱۳۸۴ _ ۱۳۸۶)
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تهران (۱۳۷۹ _ ۱۳۸۳)
نوع دیپلم رياضي و فيزيك و حائز رتبه ۲۹۰ كنكور سراسري رشته علوم تجربي سال ۱۳۷۹
۱ اخذ پروانه تخصصي سازمان نظام روانشناسي ومشاوره ايران در سال ۱۳۸۹
۲ مشاور دانشگاه گنبد به مدت يكسال
۳ مشاور بنياد شهيد و ايثارگران به مدت ۴ سال بصورت پاره وقت
۴ مشاور آموزش و پرورش ( از سال ۱۳۸۹ تا كنون)
۵ فعاليت درماني در مركز انديشه و رفتار مشهد ( آبان ۱۳۹۱ تا خرداد ۹۳)
۶ فعاليت درماني در مركز جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد ( مهر ۹۲ تا شهريور ۹۳)
۷ برگزاري كلاس هاي ضمن خدمت براي معلمان ابتدايي (۱۳۹۳)
۸ فعاليت درماني در مركز مشاوره مأوا زير نظر موسسه امام خميني (ره) شهر مقدس قم ( آذر ۱۳۹۳ تا كنون)
۹ فعاليت درماني در مركز مشاوره صدرا در شهر مقدس قم
۱ تدريس درس روان شناسي عمومي در دانشگاه پيام نور گنبد كاووس(۱۳۸۶)
۲ تدريس درس روانشناسي فيزيولوژيك در دانشگاه پيام نور گاليكش(۱۳۸۶)
۳ تدريس روانشناسي عمومي در دانشگاه پيام نور گاليكش(۱۳۸۶)
۴ تدريس روانشناسي كودكان استثنايي در دانشگاه غيرانتفاعي حكمت رضوي (۱۳۹۱)
۵ تدريس روانشناسي رشد(دانشگاه فرهنگيان قم(۱۳۹۴)
۶ تدريس درس روان شناسي عمومي در دانشگاه پيام نور گنبر كاووس(۱۳۸۶)
مقالات
۱ پيش بيني دشواري در نظم جويي هيجان بر مبناي كاركردهاي تحولي خانواده (مجله تحقيقات علوم رفتاري، دوره۱۵، شماره۱ (۱۳۹۶)
۲ نقش سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتار و راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان (فصلنامه پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره۳، شماره۱۸، ۱۳۹۷)
۳ بررسي اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر عزت نفس و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (فصلنامه روان شناسي تربيتي، دوره۴، شماره ۱۲ (۱۳۸۷)
۴ نگرش مذهبي و اضطراب: نقش ميانجي دشواري در نظم جويي هيجاني.(فصلنامه پژوهش نامه روان شناسي اسلامي، دوره ، شماره۴ (۱۳۹۵)
۵ نقش نگرش مذهبي در تحمل پريشاني روان شناختي ودشواري درنظم جويي هيجان دانشجويان دانشگاه تهران. مجله پژوهش در دين و سلامت، دوره ۳، شماره ۴ (۱۳۹۶)
۶ نقش سيستمهاي بازداري/ فعال سازي رفتاري در پيش بيني تنظيم هيجان شناختي دانش آموزان ( زير چاپ، مجله ي پيشرفتهاي نوين رفتاري)