سرکار خانم سقایت ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۵۷:۱۵ +۰۰:۰۰
barghie

خانم دکتر مریم السادات سقایت

مقطع تحصیلی


رشته تحصیلی


موسسه آموزشی


دانشجو دکتری مطالعات زنان و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
کارشناسی ارشد ۱٫روانشناسی اسلامی-مثبت گرا

۲٫مطالعات زنان-زن وخانواده

دانشگاه آزاد

مطالعات زنان-زن وخانواده

دروس حوزوی در حال تحصیل  حوزه علمیه چیذر، تهران

روانشناس (مرکز خدمات حوزه علمیه/مرکز میعاد فرزانه یاران)

استاد دانشکده رفاه

همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری/معاونت بین الملل

مشاور/دبیر/معاون پرورشی مدارس

کتاب:

سیمای زن در قرآن

مقالات:

بررسی رویکرد تطبیقی روانشناسی مثبت گرا و دعای مکارم اخلاق(تحت بررسی)

حقوق مالی زوجه از دیدگاه قرآن

تحلیل وبررسی رابطه دین واخلاق

بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی

رهبری و حکومت زنان از دیدگاه قرآن

مقایسه تمکین و نشوز زوجین از دیدگاه فقه و حقوق

ترجمه:

کتاب خانواده و زن در غرب  نشر آکسفورد ۲۰۱۵   (در حال ویراستاری)