خانم دکتر صبور نژاد ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۵۲:۲۶ +۰۰:۰۰
barghie

خانم دکتر ریحانه صبورنژاد

مقطع تحصیلی


رشته تحصیلی


موسسه آموزشی


دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
دروس حوزوی در حال تحصیل موسسه علمیه علی ابن موسی الرضا(ع)

مشاور مدرسه، دبیرستان روشنگر، ۱۳۹۴ تا کنون

مشاور مدرسه، دبیرستان ندای سیدالشهدا، ۱۳۹۲-۱۳۹۴

مشاور، مهدکودک قرآنی شکوفه های قائم (عج) ۱۳۹۳-۱۳۹۴

مشاور و دبیر، دبیرستان راه شایستگان، ۱۳۹۰-۱۳۹۲

دبیر، دبیرستان مهدا، ۱۳۸۷

اثربخشی سبک مقابله ی مثبت بر کاهش اضطراب زنان مبتلا به دیابت بارداری، مجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی، ۱۳۹۷

بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و امیدواری با رضایت از زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دو شهر تهران، رویش روانشناسی، اردیبهشت، ۱۳۹۷

بررسی رابطه رضایت زناشویی با تقوا در زوجین، در حال چاپ