روابط جنسی پس از تولد فرزند را چگونه مدیریت کنیم؟

روابط جنسی پس از تولد فرزند

روابط جنسی پس از تولد فرزند

تغییرات هورمونی روابط جنسی پس از تولد فرزند را تغییر می‌دهد!

مردها باید توجه داشته باشند که تمایلات و روابط جنسی پس از تولد فرزند در همسرشان دگرگون می‌شود.

با شناخت تغییرات هورمونی که پس از تولد کودک در همسرتان به وجود می آید و درک اهمیت پیوند مادر و کودک فهم بی علاقگی همسرتان نسبت به روابط جنسی برایتان آسان تر خواهد بود.

زنان دارای دو دسته هورمون هستند: هورمون جنسی و هورمون مادری.

پیش از تولد کودک هورمون های جنسی بیشتر از هورمونهای مادری در بدن ترشح می‌شوند.

پس از تولد کودک تولید هورمونهای مادری بیشتر از هورمونهای جنسی است.

این دگرگونی هورمونی ممکن است تا زمانی که کودک شیرخوار است ادامه داشته باشد.

در خلال این مدت تمایل همسرتان به نگهداری و شیر دادن کودک بر تمایل او مبنی بر داشتن رابطه جنسی با شما پیشی می‌گیرد.

خستگی را جدی بگیرید!

یکی از دلایل کاهش روابط جنسی پس از تولد فرزند در زنان، مسئله خستگی است.

مادران اغلب پس از برآوردن خواسته‌های کودک و انجام کارهای خانه چنان احساس خستگی می‌کنند که موقع رفتن به رختخواب تنها چیزی که می خواهند این است که بخوابند. مادران معمولاً در این زمان خود را اینگونه توصیف می کنند:

دیگر هیچ رمقی برایم نمی ماند.

توانم به کلی از دست رفته است.

این احساسات به ویژه زمانی بیشتر بروز می‌کند که کودک شما بیش از کودکان عادی به مراقبت نیاز داشته باشد.

مادر طوری آفریده شده است که از نظر فیزیکی، شیمیایی و احساسی با کودک شما پیوند داشته باشد.

این بدان معنا نیست که کودک، شما را به کناری زده و جای شما را گرفته است.

بلکه معنایش این است که اکنون بخشی از انرژی مادر که قبلا صرف شما می شد متوجه کودک شما می‌شود.

طی ماه اول پس از زایمان و گاهی بیشتر، بسیاری از مادران فاقد انرژی لازم برای داشتن یک رابطه نزدیک و قوی هم به عنوان یک مادر و هم به عنوان یک شریک در رابطه جنسی اند.

۱۳۹۷-۷-۶ ۱۸:۲۳:۲۱ +۰۰:۰۰