خانواده

زوج شاغل | راهکارهایی برای کمک به زوج شاغل

۱۳۹۷-۷-۷ ۱۵:۴۳:۴۹ +۰۰:۰۰

زوج شاغل یک زوج شاغل چه کارهایی باید انجام دهند؟ ⭐در در خانواده‌ای که زوج شاغل وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه مرد مسئولیت بخشی از کارهای خانه و رسیدگی به امور فرزندان را برعهده بگیرد. رسول گرامی اسلام(ص): ای علی! به همسرش خدمت نمیکند مگر کسی که راست گو، شهید یا [...]

زوج شاغل | راهکارهایی برای کمک به زوج شاغل ۱۳۹۷-۷-۷ ۱۵:۴۳:۴۹ +۰۰:۰۰