دکتر جانباز

blog-detail-img.jpg

دکتر جانباز

 • 1399/03/26

مشاوره پیش از ازدواج
درمان ختلالات 
مشاوره فردی

نوید جانباز

دانشجو دکتری روانشناسی (در حال دفاع از رساله)
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی عمومی
اتمام دروس سطح حوزه علمیه و اشتغال به دروس خارج فقه به مدت 8 سال

مسئول گروه مطالعات و طرح و برنامه مشاوره در معاونت تهذیب حوزه های علمیه از سال ۱۳۸۸ تا کنون
ارزیابی مقالات و آثار علمی در بخش علوم تربیتی و روانشناسی طی چهار دوره از برگزاری جشنواره علامه حلی
روانشناس و مشاور حوزه علمیه امام خمینی ره
مشاور در کلینیک روانشناسی عطر زندگی
فعالیت در مرکز اسلامی هامبورگ به مدت 2 سال

کتاب ها:
 • خبرگان بصیر ۲ جلد (کتابچه همراه)
 • کتاب روانشناسی روابط همسران
 • آموزش نماز به کودکان
 • رابطه نظم و افسردگی (مجله حدیث زندگی)
 • ۵مولفه های رشد و تعالی انگیزشی انتظار
مقالات
 • دارودرمانگری، اثربخشی تربیتی اساتید، انگیزه تحصیلی و … ( در سایت معاونت تهذیب حوزه های علمیه)
 • گزینش در حوزه های علمیه (مجله صیانت)
 • درمان وسواس نشریه معرفت

 • تدریس ۷۲ دوره اصول و فنون مشاوره در دانشکده بنت الهدی، موسسه امام خمینی ره، مرکز تخصصی تربیت راهنما و مدرسه سفیران هدایت
 • تدریس ۷ دوره روانشناسی تربیتی در مرکز تخصصی تربیت راهنما
 • تدریس ۱ دوره روانشناسی تبلیغ در مرکز تخصصی تربیت راهنما و مدرسه سفیران هدایت
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مشاوره ای در استانهای مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و شهر کاشان (در مجموع حدود ۲۰ کارگاه آموزشی با عناوین اصول و فنون مشاوره، اخلاق مشاوره، بهداشت روانی و …)
 • تدریس دوره های مختلف آموزشی روانشناسی رشد، شخصیت ، انگیزش و هیجان و … در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره