مشاوره فردی

مشاوره فردی

  • 1399/03/21

انسان سالم بدون مسئله نیست
اگر می خواهید مشکلات تان را آن طور که حس می کنید با یک متخصص مطرح کنید، حرف دل تان را بزنید و از آسان ترین راه برای حل آنها باخبر شوید، از روانشناسان متخصص و مشاوران مجرب این مرکز کمک بگیرید.
مشاوره فردی می تواند با این اهداف انجام پذیرد:
بهبود اعتماد به نفس و خودکارآمدی
آموزش مدیریت خشم
آموزش مدیریت استرس
آموزش مهارت های ارتباطی
حل مسائل اعتقادی
و ...