تست های روانشناسی

تست های روانشناسی

  • 1399/03/21

از زمانی که علم روانشناسی به عنوان یک علم جدید پذیرفته شد استفاده از ابزار برای سنجش پدیده‌های روانی نظیر احساس، ادراک، یادگیری، هوش، حافظه، شخصیت و … آغاز گردید. استفاده از ابزار در کنار طرح‌های تحقیقاتی آماری گرایشی جدید به نام روانسنجی را پدید آورد. در واقع روانسنجی به روانشناس کمک می‌کند تا پدیده‌های شخصیتی و رفتاری فرد را کمی و عددی و قابل سنجش و ارزیابی نماید.

هم اکنون مشاورین و روانشناسان کارآزموده می‌کوشند تا با استفاده از تست‌ها و سایر ابزارها تشخیص و درمان دقیق‌تری را پی‌ریزی نمایند. مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام نیز به عنوان یک مرکز تخصصی روانشناسی از بهترین و به روزترین ابزارهای روانشناسی بهره ‌می‌برد.