استاد سیفی

blog-detail-img.jpg

استاد سیفی

  • 1399/03/23

مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
سکس تراپی (اختلالات عملکردی)

سید علیرضا سیفی

کارشناسی ارشد روانشناسی مثبتگرا
کارشناسی روانشناسی
سطح الهیات (سطح 2 حوزوی)
دانشجوی دکتری طب سنتی زیر نظر دکتر خیراندیش

موسس و مدیر کلینیک روانشناسی ثامن (قم)
مدرس دانشگاه
مدرس ازدواج وزارت بهداشت

پایان نامه کارشناسی ارشد: الگوی بالینی ارزیابی مزاج ها بر اساس منابع اسلامی و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی بهنجار

مقالات:
  • معنایابی توحیدمحور و مداخلات درمانی آن بر اساس CBT
  • راهکارهای مهار غریزه جنسی

کارگاه های آموزش های حین ازدواج
کارگاه درمان شناختی رفتاری خانواده (CBCT)
کارگاه مشاوره پیش از ازدواج (PMC)
کارگاه طب سنتی و سلامت جنسی
کارگاه مزاج شناسی و شخصیت