استاد علیپور

blog-detail-img.jpg

استاد علیپور

  • 1399/03/23

مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
مشاوره فردی

مصطفی علیپور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی بالینی
سطح 4 حوزه علمیه قم (معادل دکتری)

موسس و مدیر کلینیک روانشناسی سلام (قم)
مشاور مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
عضو کمیته علمی مرکز پاسخگویی به سوالات دینی
معاون اجتماعی موسسه همیاران و مددکاران راه روشن

  • رابطه پایبندی مذهبی و با بهزیستی فاعلی و روانشناختی
  • رابطه سبک های ذلبستگی با پایبندی مذهبی
  • علل دروغگویی کودک
  • پیش داوری در کلاس
  • مطالعه کارآمد

روانشناسی رشد
روانشناسی عمومی
مشاوره پیش از ازدواج (PMC)
آموزش مهارت های پیش از ازدواج (PME)
مهارت های فرزندپروری (PMT)
آموزش زندگی خانوادگی (FLE)
اصول و فنون مشاوره کودک
اصول و فنون مشاوره
سبک زندگی و آسیب های اجتماعی
اخلاق حرفه ای در روانشناسی
مهارت های همسرداری
مهارت های زندگی
تربیت مربی کودک و نوجوان