دکتر برقعی

blog-detail-img.jpg

دکتر برقعی

  • 1398/07/15

مشاوره کودک و نوجوان
درمان اختلالات اضطرابی
درمان وسواس

شیما سادات برقعی

دکتری روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی روانشناسی بالینی
سطح دو حوزه علمیه قم

مشاور کلینیک روانشناسی فرحان (قم)
مشاور کلینیک روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث
مشاور کلینیک روانشناسی بلاغ (وابسته به جامعه المصطفی)
مشاور کلینیک روانشناسی ماوا (وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره)

رساله دکتری: مقایسه اثر بخشی معنویت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و اضطراب و احساس چندش در مبتلا به وسواس، استاد راهنما: دکتر روشن
پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیت در میان دانش اموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی.استاد راهنما: دکتر هادی بهرامی
کتاب ها: 
تاریخچه روان شناسی
مقابله با استرس انتشارات اطهر
توانمندسازی بانوان انتشارات رشد فرهنگ
ترجمه :راهنمای درمانگری برای درمان وسواس انتشارات رشد فرهنگ
ترجمه کتاب:50روان شناس کلاسیک انتشارات رشد
ترجمه کتاب:30مهارت برای بهبود املای انگلیسی دانش آموزان .انتشارات کتاب اطهر
مقالات:
  1. Comparing of personality traits among popular and rejected high school students
  2. Effectiveness of narrative attachment therapy and spirituality therapy on marital conflicts
  3. The effectiveness of group training with beck pattern on assertiveness of single mothers
  4. مقایسه حافظه کاذب در دانش آموزان نارساخوان و بدون نارساخوانی 
  5. مقایسه اموزش تاثیر مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی (چاپ شده در مجله اسلام و مطالعات روان شناختی-1396) 
  6. اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش تعارضات زناشویی (چاپ شده در مجله روان شناسی ودین)
  7. مقایسه اثر بخشی معنویت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافسردگی و احساس چندش در مبتلا به وسواس(چاپ شده در مجله روان شناسی ودین)

کارگاههای تربیت فرزند
کارگاههای مهارت های زندگی
کارگاههای تربیت جنسی و درمان اختلالات جنسی