استاد سالار

blog-detail-img.jpg

استاد سالار

  • 1399/03/23

مشاوره کودک
مشاوره فردی
درمان اختلالات زناشویی بانوان

طیبه سالار

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران

مشاور کلینیک روانشناسی ماوا (موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره) به مدت 3 سال
مشاور مرکز مشاوره مجتمع فرهنگی تربیتی امام رضا (ع)

پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر بخشی روش مرور خود بر افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در زنان افسرده

کارگاه های مهارت های زندگی ویژه کودکان
کارگاه مهارت های زناشویی