دکتر ضرابیها

blog-detail-img.jpg

دکتر ضرابیها

 • 1399/03/23

زوج درمانی
مشاوره کودک 
مشاوره نوجوان

الهام ضرابیها

دانشجوی دکتری روانشناسی خانواده با رویکرد اسلامی (در حال دفاع از رساله)
کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی
کارشناسی روانشناسی بالینی

مشاور کلینیک روانشناسی ماوا (وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره) از 1390 تا کنون
مشاور کلینیک روانشناسی صدرا از 1393 تا 1394
مشاور کلینیک روانشناسی مرکز آموزش عالی معصومیه از 1384 تا 1394
مشاور کلینیک روانشناسی دانشگاه قم از 1384 تا 1386
کارشناس صدا و سیما – برنامه جُنگ خانواده -1398

تدریس دروس زیر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی:
 • روانشناسی رشد
 • روانشناسی یادگیری
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی و روانشناسی خانواده
 • مشاوره کاربردی
 • روش تحقیق در علوم رفتاری

مدرس کارگاه های:
 • فرزند پروری
 • رابطه همسران
 • انتخاب همسر
 • ارتباط موثر با همسر
 • اعتماد به نفس
 • مهارت های زندگی
 • تربیت دینی
 • ارتباط با نوجوان
 • خانواده و کودک

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی ارتباط میان احساس گناه پاتولوژیک و غیر پاتولوژیک با سلامت روان و نگرش مذهبی

کتابها:
 • فطرت مبنای تربیت (تالیف گروهی)
 • تربیت معنوی از پیش زادی تا 12 سالگی
 • تربیت کودک 6 تا 12 ساله

مقالات:
 • مقایسه ارتباط میان احساس گناه پاتولوژیک وغیر پاتولوژیک با نگرش مذهبی وسلامت روانی
 • مقایسه اضطراب اجتماعی کودکان در خانواده های تک فرزند وچندفرزندشهر تهران
 • مادری از دیدگاه اسلام وروان شناسی
 • بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی واعتماد اجتماعی وسلامت عمومی دردانشجویان