دکتر بنیانی

blog-detail-img.jpg

دکتر بنیانی

 • 1398/07/15

مشاوره پیش از ازدواج
زوج درمانی
درمان اختلالات جنسی

محمدرضا بنیانی

دکتری روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
کارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
اتمام سطح 3 حوزه علمیه قم و اشتغال به دروس خارج فقه

مشاور تلفنی سوالات تربیتی و روانشناختی، مرکز ملی پاسخگویی، 1389. 
مشاور مرکز مشاوره "مأوا"، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از 1389 تاکنون.
مشاور مرکز مشاوره "زندگی به رنگ خدا"، شهر قم، از 1395 تاکنون.
دبیر پژوهش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1393.
دبیر آموزش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،1394-1396.
عضو شورای علمی گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)، وابسته به حوزه علمیه قم، از 1394 تاکنون.
عضو شورای علمی گروه مشاوره، دانشگاه معارف، از 1394 تاکنون.
مدیر کارگروه پژوهش¬های خانواده مرکز مشاوره مأوا، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از 1389 تاکنون.
ارزیاب مقالات روانشناختی، مجله علمی پژوهشی "روانشناسی دین"، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از 1393 تاکنون.

پایان نامه دکتری: الگوی سلامت جنسی همسران براساس منابع اسلامی، ساخت بسته آموزشی آن و بررسی اثر آن بر رضایت جنسی و رضایت زناشویی
پایان نامه کارشناسی ارشد: ساخت پرسشنامه اولیه حرمت خود مبتنی بر منابع اسلامی

کتاب ها:
 • روابط زناشویی همسران، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
 • اصلاح الگوی مصرف در خانواده، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره

مقالات:
 • اثر بسته آموزشی جنسی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رضایت جنسی
 • رابطه ویژگی های شخصیتی، رضایت از زندگی و هدف براساس منابع اسلامی
 • راهبردها و شیوه های رسانه ای غرب برای فروپاشی خانواده
 • شیوه های انگیزه دهی قرآن

تدریس دورس زیر در دانشگاه ها و مراکز آموزشی:
 • روانشناسی شخصیت
 • آزمونهای شخصیت و سلامت روان
 • انگیزش و هیجان
 • فیزیولوژی عمومی غدد و اعصاب
 • روانشناسی فیزیولوژیک
 • احساس و ادراک
 • روانشناسی رشد
 • متون انگلیسی روانشناسی
 • آمار و روش تحقیق
 • روانشناسی عمومی
 • اصول مشاوره کاربردی

تدریس کارگاه:
 • مداخله در طلاق
 • زوج درمانی
 • ارتقا سلامت جنسی همسران
 • اصول مشاوره
 • اصول مشاوره خانواده
 • اخلاق حرفه ای در مشاوره
 • اصول مصاحبه سنجش و ارزیابی
 • روانشناسی رشد
 • مدیریت استرس
 • آشنایی با نوجوانی
 • مهارت های ارتباطی همسران
 • مهارت ارتباط جنسی 
 • مدیریت کنترل جنسی
 • سلامت جنسی
 • تربیت جنسی کودک و نوجوان
 • توانمندسازی همسران
 • فرایند حل مسئله
 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست کتل
 • اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست نئو
 • آشنایی با آزمونهای روانی
 • فیزیولوژی 
 • روانشناسی عمومی