استاد فاطمه خالقی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۱۴۸۹۱

تخصص ها

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره خانواده و زوج درمانی خیانت،شکست عاطفی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی روانشناسی بالینی

دانشجوی دکتری مشاوره

سوابق شغلی

دارای ۶ سال سابقه مشاوره و درمانگری در مراکز مشاوره

فهرست مطالب