دکتر سیده نرگس موسوی

عکس دکتر سیده نرگس موسوی
0
سابقه 7000 ساعت مشاوره موفق

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 1570283

تخصص ها

کودک و نوجوان، زوج درمانی، درمان افسردگی و توسعه فردی

سوابق تحصیلی

دکتری مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

سوابق شغلی

6 سال سابقه فعالیت در مراکز مشاوره مختلف

سوابق پژوهشی

تالیفات :

کتاب :پرخاشگری نوجوانان ناشر: اندیشه عصر

مقالات :

بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی پرخاشگری

سوابق آموزشی

برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه صمیمیت زوجین، سلامت روان و فرزندپروری

فهرست مطالب