دکتر سیده نرگس موسوی

عکس دکتر سیده نرگس موسوی
سابقه ۷۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۱۵۷۰۲۸۳

تخصص ها

کودک و نوجوان، زوج درمانی، درمان افسردگی و توسعه فردی

سوابق تحصیلی

دکتری مشاوره و راهنمایی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

سوابق شغلی

۶ سال سابقه فعالیت در مراکز مشاوره مختلف

سوابق پژوهشی

تالیفات :

کتاب :پرخاشگری نوجوانان ناشر: اندیشه عصر

مقالات :

بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی پرخاشگری

سوابق آموزشی

برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه صمیمیت زوجین، سلامت روان و فرزندپروری

فهرست مطالب