لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

دکتر شهابی

دکتر شهابی
زوج درمانی درمان اختلالات اضطرابی درمان افسردگی و وسواس

سوابق تحصیلی دکتر شهابی

دکتری روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومیکارشناسی روانشناسی بالینی

سوابق شغلی دکتر شهابی

مشاور کلینیک روانشناسی ماوا (وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) به مدت ۴ سالمشاور کلینیک روانشناسی صدرا به مدت ۲ سالمشاور در بنیاد شهید و ایثارگر مشاور در مدارس آموزش و پرورش از سال ۱۳۸۹ تا کنون

سوابق پژوهشی دکتر شهابی

  • پيش بيني دشواري در نظم جويي هيجان بر مبناي كاركردهاي تحولي خانواده، مجله تحقيقات علوم رفتاري، دوره ۱۵ ، شماره ۱
  • نقش سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتار و راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان، فصلنامه پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره ۳، شماره ۱۸
  • بررسي اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر عزت نفس و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، فصلنامه روان شناسي تربيتي، دوره ۴، شماره ۱۲
  • نگرش مذهبي و اضطراب: نقش ميانجي دشواري در نظم جويي هيجاني، فصلنامه پژوهش نامه روان شناسي اسلامي، دوره ، شماره ۴
  • نقش نگرش مذهبي در تحمل پريشاني روانشناختي ودشواري درنظم جويي هيجان دانشجويان دانشگاه 
  • تهران. مجله پژوهش در دين و سلامت، دوره ۳، شماره ۴
  • نقش سيستمهاي بازداري/ فعال سازي رفتاري در پيش بيني تنظيم هيجان شناختي دانش آموزان، مجله  پيشرفتهاي نوين رفتاري

سوابق تدریس

تدریس دروس زیر در دانشگاه¬ها و مراکز آموزشی:روانشناسي فيزيولوژيك روانشناسي عمومي روانشناسي كودكان استثناييروانشناسي رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.