دکتر حسین نیک‌فرجاد

عکس دکتر حسین نیک فرجاد
0
سابقه 10000 ساعت مشاوره موفق

پزشک و روانشناس بالینی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۸۳۱۹

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی به شماره ۲۲۲۱۰۸۶۱۹۱۰۹

تخصص ها

زوج درمانی

مشاوره فردی و خانوادگی

درمان بیماریهای روانشناختی

درمان اختلالات خلقی، اضطراب، افسردگی

سوابق تحصیلی

روانشناسی (گرایش بالینی)

پزشکی (گرایش اپیدمیولوژی)

دروس حوزوی (گرایش فلسفه و عرفان)

سوابق شغلی

موسس مرکز مشاوره نشاط

عضو کارگروه روانشناسی و مشاوره وزارت بهداشت

رئیس دپارتمان روانشناسی بیمارستان فوق تخصصی هلال

سوابق تدریس

عضو هیات علمی

اختلالات طیف اوتیسم

داروشناسی در اختلالات روانی

طرح کشوری آموزش امداد و بلایا

اختلالات روانشناختی در بیماری‌های متابولیک

سوابق پژوهشی

برگزیده جشنواره رازی

رئیس پانل اوتیسم و خانواده

عضو پانل روانشناسی در ورزش

•Modulation of temporal resolution and speech long-latency auditory-evoked potentials by transcranial direct current stimulation in children and adolescents with dyslexia V Rahimi, G Mohamadkhani, J Alaghband-Rad, FR Kermani, H Nikfarjad Experimental brain research, 2019, 237 (3), 873-88

•Efficacy of aromatherapy with Rosa damascena in the improvement of sleep quality of cancer patients: A randomized controlled clinical trial. Heydarirad, G., Keyhanmehr, A. S., Mofid, B., Nikfarjad, H., & Mosavat, S. H. (2019)., 35, 57–61

•The effect of aromatherapy with Rosa damascena essential oil on sleep quality in children. Keyhanmehr, A., Movahhed, M., Sahranavard, S., Gachkar, L., Hamdieh, M., Afsharpaiman*, S., Nikfarjad, H. (2018). Research Journal of Pharmacognosy, 5(1), 41-46.

•The Influential Aspects of Cyberspace in Promotion of Sports , Motallebi N, Davoodzadeh K, Borjalilu S, Kashanimovahhed B, Anbari M, Nikfarjad H,et al., Asian J Sports Med. 2018 ; 9(3):e64627.

•Which Aroma In Iranian Traditional Medicine Is Effective On Sleep Disorders?. Armaghan Sadat Keyhanmehr, Mina Movahhed, Shamim Sahranavard, Mostafa Hamdieh, Shahla Afsharpaiman, Latif Gachkar, Hossein Nikfarjad, Galen Medical Journal, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 3- 11, apr. 2017.

•Sports Activities during Ramadan Fasting: A Need for Guideline Recommendations to be Incorporated into Practice ,Nikfarjad H, Memari A H., Asian J Sports Med. 2017 ; 8(1):e41385.

فهرست مطالب