دکتر جعفر هوشیاری

عکس دکتر جعفر هوشیاری
0
سابقه 12000 ساعت مشاوره موفق

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 7558

تخصص ها

مشاوره پیش از ازدواج

زوج درمانی

رشد فردی

تحصیلات:

درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

دکتری روانشناسی

کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق شغلی

عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی

مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی در چند مرکز مشاوره در تهران و قم

سوابق پژوهشی و تالیفات

سه کتاب از جمله مرزهای خانواده در روانشناسی و قرآن کریم

بیش از 70 مقاله منتشر شده در حوزه روانشناسی و خانواده

سوابق آموزشی

تدریس اکثر دروس روانشناسی در دانشگاه های حوزوی، دولتی و آزاد قم و تهران

فهرست مطالب