استاد محمدحسین کفیل

عکس دکتر محمدحسین کفیل
0
سابقه مشاوره موفق

تخصص‌ ها

مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از سال91_93 موسسه آموزش اخلاق و تربیت قم

سوابق شغلی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از 1396

 کارشناس مشاوره مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از 1396  

 مشاور مورد تایید ” میز خانواده ” دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

کارشناس مشاوره مرکز خدمات حوزه های علمیه از 1399

 کارشناس روانشناسی صدا و سیمای استان قم از 1397

مربی دادگستری در مداخلالت طلاق طرح مهراز 1399

مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “صدرا” قم از 1396

 مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “پروا” قم از 1400

 مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “آوای باران” تهران از1400

تدریس درس فنون مشاوره و رواندرمانی 2 واحد درسی دانشگاه قرآن و حدیث دانشگاه قرآن

سوابق پژوهشی

رابطه جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی در طلاب سطح دو حوزه علمیه قم مقاله ترویجی

مقاله علمی- ترویجی چاپ رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی در طلاب سطح دو حوزه علمیه قم پایان نامه کارشناسی ارشد

کارگاه ها

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج 8 ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان 1394

کارگاه مدیریت تعارضات زوجین 16 ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان 1394

 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج  8 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون

 کارگاه مدیریت تعارضات زوجین 16 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون 1395 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج 6 ساعت مرکز مشاوره عارف قم مرکز مشاوره عارف قم 1396

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران طلیعه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری 8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر حوزه بسیج خواهران نجمه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری 8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مسکن مهر اسلامشهر

 کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران مکتب زینبیه اسلامشهر

  کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی 30 ساعت اداره آموزش و پرورش اسلامشهر مدارس متوسطه شهرستان اسلامشهر 

 کارگاه آموزشی مهارت‌های جنسی 4 ساعت مرکز خدمات حوزه علمیه کاشان

نشست دانشجویی ازدواج سنتی یا مدرن؟ 3 ساعت دانشگاه صنعتی قم سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی قم 1396  کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت اداره اوقاف شمیرانات تهران امامزاده صالح فرحزاد 1396

کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران امام خمینی اسالمشهر 1396 15 کارگاه آموزش زندگی خانواده12 ساعت مرکز مشاوره صدرا قم

مرکز مشاوره صدرا قم 1396 16 کارگاه مهارتهای ضروری پیش از ازدواج 16 ساعت دانشگاه پیام نور قم دانشگاه پیام نور قم 1397  همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین 4 ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان مرودشت 1397

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج 8 ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان 1394

کارگاه مدیریت تعارضات زوجین 16 ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان 1394

 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج  8 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون

 کارگاه مدیریت تعارضات زوجین 16 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون 1395 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج6 ساعت مرکز مشاوره عارف قم مرکز مشاوره عارف قم 1396

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران طلیعه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری 8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر حوزه بسیج خواهران نجمه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری 8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مسکن مهر اسلامشهر

 کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مکتب زینبیه اسلامشهر

  کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی 30 ساعت اداره آموزش و پرورش اسلامشهر مدارس متوسطه شهرستان اسلامشهر 

 کارگاه آموزشی مهارت‌های جنسی 4 ساعت مرکز خدمات حوزه علمیه کاشان

نشست دانشجویی ازدواج سنتی یا مدرن؟ 3 ساعت دانشگاه صنعتی قم سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی قم 1396 

کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت اداره اوقاف شمیرانات تهران امامزاده صالح فرحزاد 1396

 کارگاه آموزش زندگی خانواده FLE 12 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران امام خمینی اسلامشهر 1396 15

کارگاه آموزش زندگی خانواده 12 ساعت مرکز مشاوره صدرا قم

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج 16 ساعت دانشگاه پیام نور قم  

همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین 4 ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان مرودشت 1397

 همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین 4 ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان جهرم 1397

فهرست مطالب