استاد محمدحسین کفیل

عکس دکتر محمدحسین کفیل
سابقه مشاوره موفق
۰

تخصص‌ ها

مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از سال۹۱_۹۳ موسسه آموزش اخلاق و تربیت قم

سوابق شغلی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از ۱۳۹۶

 کارشناس مشاوره مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی از ۱۳۹۶  

 مشاور مورد تایید ” میز خانواده ” دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

کارشناس مشاوره مرکز خدمات حوزه های علمیه از ۱۳۹۹

 کارشناس روانشناسی صدا و سیمای استان قم از ۱۳۹۷

مربی دادگستری در مداخلالت طلاق طرح مهراز ۱۳۹۹

مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “صدرا” قم از ۱۳۹۶

 مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “پروا” قم از ۱۴۰۰

 مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی مرکز مشاوره “آوای باران” تهران از۱۴۰۰

تدریس درس فنون مشاوره و رواندرمانی ۲ واحد درسی دانشگاه قرآن و حدیث دانشگاه قرآن

سوابق پژوهشی

رابطه جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی در طلاب سطح دو حوزه علمیه قم مقاله ترویجی

مقاله علمی- ترویجی چاپ رابطه جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های دلبستگی با مکانیسم‌های دفاعی در طلاب سطح دو حوزه علمیه قم پایان نامه کارشناسی ارشد

کارگاه ها

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج ۸ ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان ۱۳۹۴

کارگاه مدیریت تعارضات زوجین ۱۶ ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان ۱۳۹۴

 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج  8 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون

 کارگاه مدیریت تعارضات زوجین ۱۶ ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون ۱۳۹۵ کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج ۶ ساعت مرکز مشاوره عارف قم مرکز مشاوره عارف قم ۱۳۹۶

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران طلیعه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ۸ ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر حوزه بسیج خواهران نجمه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ۸ ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مسکن مهر اسلامشهر

 کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران مکتب زینبیه اسلامشهر

  کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ۳۰ ساعت اداره آموزش و پرورش اسلامشهر مدارس متوسطه شهرستان اسلامشهر 

 کارگاه آموزشی مهارت‌های جنسی ۴ ساعت مرکز خدمات حوزه علمیه کاشان

نشست دانشجویی ازدواج سنتی یا مدرن؟ ۳ ساعت دانشگاه صنعتی قم سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی قم ۱۳۹۶  کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت اداره اوقاف شمیرانات تهران امامزاده صالح فرحزاد ۱۳۹۶

کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران امام خمینی اسالمشهر ۱۳۹۶ ۱۵ کارگاه آموزش زندگی خانواده۱۲ ساعت مرکز مشاوره صدرا قم

مرکز مشاوره صدرا قم ۱۳۹۶ ۱۶ کارگاه مهارتهای ضروری پیش از ازدواج ۱۶ ساعت دانشگاه پیام نور قم دانشگاه پیام نور قم ۱۳۹۷  همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین ۴ ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان مرودشت ۱۳۹۷

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج ۸ ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان ۱۳۹۴

کارگاه مدیریت تعارضات زوجین ۱۶ ساعت اداره اوقاف شهرستان بهارستان امامزاده باقر بهارستان ۱۳۹۴

 کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج  8 ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون

 کارگاه مدیریت تعارضات زوجین ۱۶ ساعت اداره اوقاف جنوب شرق شهرستان تهران امامزاده سیده ملک خاتون ۱۳۹۵ کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج۶ ساعت مرکز مشاوره عارف قم مرکز مشاوره عارف قم ۱۳۹۶

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  8 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران طلیعه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ۸ ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر حوزه بسیج خواهران نجمه اسلامشهر  

کارگاه مهارت‌های فرزند پروری ۸ ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مسکن مهر اسلامشهر

 کارگاه مهارت‌های فرزند پروری  ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسالمشهر پایگاه بسیج خواهران مکتب زینبیه اسلامشهر

  کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ۳۰ ساعت اداره آموزش و پرورش اسلامشهر مدارس متوسطه شهرستان اسلامشهر 

 کارگاه آموزشی مهارت‌های جنسی ۴ ساعت مرکز خدمات حوزه علمیه کاشان

نشست دانشجویی ازدواج سنتی یا مدرن؟ ۳ ساعت دانشگاه صنعتی قم سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه صنعتی قم ۱۳۹۶ 

کارگاه آموزش زندگی خانواده ساعت اداره اوقاف شمیرانات تهران امامزاده صالح فرحزاد ۱۳۹۶

 کارگاه آموزش زندگی خانواده FLE 12 ساعت حوزه مقاومت بسیج خواهران شهرستان اسلامشهر پایگاه بسیج خواهران امام خمینی اسلامشهر ۱۳۹۶ ۱۵

کارگاه آموزش زندگی خانواده ۱۲ ساعت مرکز مشاوره صدرا قم

کارگاه مهارت‌های ضروری پیش از ازدواج ۱۶ ساعت دانشگاه پیام نور قم  

همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین ۴ ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان مرودشت ۱۳۹۷

 همایش آموزشی مدیریت تعارضات زوجین ۴ ساعت نیروی انتظامی استان فارس خانواده کارکنان ناجا شهرستان جهرم ۱۳۹۷

فهرست مطالب