استاد زهیر احمدی

عکس استاد زهیر احدی
0
سابقه 3000 ساعت مشاوره موفق

تخصص ها

مشاوره نوجوان

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی

سوابق شغلی

دبیر انجمن روانشناسی اسلامی حوزه علمیه قم
معاون کانون مشاوره خادمیاری آستان قدس رضوی
مسئول آموزش کانون خانواده مشاوره موسسه الزهرا سال1400
مشاور و درمانگر نوجوان در مرکز مشاوره سبل السلام تهران
عضو انجمن روانشناسی اسلامی
عضو کارگروه کودک و نوجوان مراکز مشاوره حوزه علمیه قم
عضو کارگروه مشاوره اداره اعزام مبلغ سازمان اوقاف وامور خیریه استان قم
عضو کارگروه تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی قم

فعالیت پژوهشی

1 .تالیف کتاب: سفیدِ سیاه؛ تحلیل و بررسی پدیده نوظهور ازدواج سفید با رویکرد روانشناسی و دینی.
چاپ شده توسط انتشارات موسسه امام خمینی سال ۹۹
2 .تالیف کتاب: سیر تا پیاز ازدواج؛ مهارت‌های انتخاب همسر با رویکرد دینی و روانشناختی. پایان
نگارش. اقدام برای چاپ
3. تالیف مقاله: تعارضات زناشویی و میزان استفاده از رسانه‌هایی مانند ماهواره در خانه پدری؛ یک مطالعه مقایسه ای ؛اقدام برای چاپ

فعالیت آموزشی

تدریس دروس و مهارت های زیر در گارگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور :
مدرس دوره های تربیت فرزند در سطح استان قم
مدرس مهارت های زندگی در حراست کل استان قم سال 1395
مدرس مهارت های زندگی در مسجد مقدس جمکران سال 1396
مدرس کارگاه مهارت های فرزند پروری در استان گلستان سال 1397
مدرس سبک زندگی و احکام اسلامی در سازمان بسیج اصناف استان تهران سال 1397
مدرس دوره های مجازی سبک زندگی اسلامی حوزه خواهران استان خوزستان سال 1399
مدرس دوره تربیت مشاوره حوزه خواهران استان خوزستان سال 1400
مدرس دوره فن بیان حوزه خواهران استان خوزستان سال 1400
مدرس دوره مهارت های انتخاب همسر استان همدان سال 1400
مدرس مهارت های زندگی استان قزوین سال 1400
مدرس مهارت های زندگی نوجوان استان مرکزی سال 1401
مدرس مهارت های همسرداری در کانون خادمیاری آستان قدس رضوی1399 -1400 -1401
مشاور موضوعات خانواده کانون خانواده خادمیاری آستان قدس رضوی
مشاور پیش از ازدواج موسسه الزهرا قم
مشاور در زندان مرکزی قم؛ کانون اصلاح و تربیت – بند بزرگسال
مشاور در اداره اعزام مبلغ استان قم

فهرست مطالب