نتیجه جستجو برای: کودکان

سه مولفه اثرگذار در شخصیت کودکان

نگارنده:نرگس عباسیدو طبقه در تربیت فرزند داریم:کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های درونیرا موثر می بینند و کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های بیرونیراموثر می بینند.کسانی که نقش

خلاقیت در کودکان

نگارنده : نرگس عباسیاز تعریف خلاقیت شروع میکنیمتعریف های بسیار زیادی از خلاقیت ارائه شده است، تعریف ساده ای که بتوانیم بگوییم این است: ” پیدا کردن چند استفاده برای

تربیت کودکان تیزهوش

نگارنده: فاطمه فراهانی در این مقاله بر آنیم تا بدانیم تعریف کودک تیز هوش چیست؟ یک هوش داریم یا چند هوش؟ وجه تمایز کودک تیزهوش با سایر کودکان در چه

مقالات

مقالات اضطراب نوجوانان و مشارکت اجتماعی چرا نوجوانان بی قرار اند؟ سه مولفه اثرگذار در شخصیت کودکان کودک و تفکر اقتصادی خلاقیت در کودکان نظم در کودکی بازی و اسباب

دوره گام به گام با رشد فرزندان

بسمه تعالی معرفی دوره گام به گام با رشد فرزندان مدرس: دکتر مبین صالحی – دکتری تخصصی روانشناسی 50 فایل ویدئویی همراه با پاورپوینت به مدت تقریبی 20 ساعت این

نوجوانان و مشارکت اجتماعی

یکی از دغدغه های مسئولین حوزه علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت حضور اجتماعی جوانان و نوجوانان است از سویی هر جامعه ای وقتی زنده است که جوانانش در متن

کودک و تفکر اقتصادی

نویسنده : نرگس عباسیاقتصاد را”تنظیم رابطه انسان با محیط برای دریافت نیازهای زیستی”تعریف می کنیم.آن چیزیکه به عنوان”عقل معاش”می شناسیم،یا اینکه با امکانات موجود چطور بهترین استفاده و رضایتاز زندگی

نظم در کودکی

همه ما با واژه نظم آشنایی داریم. حال آن که معناهای متفاوتی برای این واژه در ذهن ما شکل گرفته است؛ و هرکسی یک تعریفی از این کلمه برای خود

بازی و اسباب بازی

” بچه م یک اتاق پر از اسباب بازی داره، اما اصلا باهاشون بازی نمیکنه، مدام میگه یکی بیاد با من بازی کنه.”جملهی بالا حرف دل بسیاری از مادران امروزی

کودک من کیست؟

فاطمه سادات سجادی نیا پرسش “کودک من کیست؟” پرسشی است که والدین فکور و آینده نگر با آن روبرو می شوند. والدینی که برای عمق رابطه خود با فرزندشان و