دسته‌بندی: مقالات پیش از ازدواج

بزرگ‌تر بودن زن از شوهر اشکال دارد؟

محمد بحرینیv آیا ازدواج یک زن با مردی کوچک‌تر از خود صحیح است؟ یک چنین ازدواجی می‌تواند موفق باشد یا این‌که قطعاً با شکست و مشکلات فراوان روبه‌رو خواهد بود؟

همسر شکاک و بی اعتماد

همسر شکاک و بی اعتماد نگارنده: فهیمه آنجفی مقدمه همسر شکاک قرآن مجید از جمله مسایلی که بر آن تأکید ورزیده این است که مسلمانان نسبت به یکدیگر سوء ظن