دسته‌بندی: مقالات کودک و نوجوان

نوجوانان و مشارکت اجتماعی

یکی از دغدغه های مسئولین حوزه علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت حضور اجتماعی جوانان و نوجوانان است از سویی هر جامعه ای وقتی زنده است که جوانانش در متن

چرا نوجوانان بی قرار اند؟

(شماره اول: چیستی هویت، پایه های هویت یابی، ضرورت هویت یابی)فاطمه سادات سجادی نیاشما چه کسی هستید؟چه برنامه ای برای آینده دارید؟ بعنوانیکیاز پیروان دین اسلامچگونه خود رامعرفی می کنید؟

سه مولفه اثرگذار در شخصیت کودکان

نگارنده:نرگس عباسیدو طبقه در تربیت فرزند داریم:کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های درونیرا موثر می بینند و کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های بیرونیراموثر می بینند.کسانی که نقش

کودک و تفکر اقتصادی

نویسنده : نرگس عباسیاقتصاد را”تنظیم رابطه انسان با محیط برای دریافت نیازهای زیستی”تعریف می کنیم.آن چیزیکه به عنوان”عقل معاش”می شناسیم،یا اینکه با امکانات موجود چطور بهترین استفاده و رضایتاز زندگی

خلاقیت در کودکان

نگارنده : نرگس عباسیاز تعریف خلاقیت شروع میکنیمتعریف های بسیار زیادی از خلاقیت ارائه شده است، تعریف ساده ای که بتوانیم بگوییم این است: ” پیدا کردن چند استفاده برای

نظم در کودکی

همه ما با واژه نظم آشنایی داریم. حال آن که معناهای متفاوتی برای این واژه در ذهن ما شکل گرفته است؛ و هرکسی یک تعریفی از این کلمه برای خود

بازی و اسباب بازی

” بچه م یک اتاق پر از اسباب بازی داره، اما اصلا باهاشون بازی نمیکنه، مدام میگه یکی بیاد با من بازی کنه.”جملهی بالا حرف دل بسیاری از مادران امروزی

کودک من کیست؟

فاطمه سادات سجادی نیا پرسش “کودک من کیست؟” پرسشی است که والدین فکور و آینده نگر با آن روبرو می شوند. والدینی که برای عمق رابطه خود با فرزندشان و

تربیت کودک که چیزی نیست ؟!

تربیت کودک نگارنده:فاطمه طهماسب این روزها هر کسی با هر روشی که فکر میکند درست است، مشغول تر بیت کردن یا تز ترب ی تی دادن است .یک نفر تربیت