خدمات مرکز

علی عسگری

تخصص ها زوج درمانی درمان اختلالات روانشناختی سوابق تحصیلی کاندیدای دکتری روانشناسی کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش خانواده درمانی کارشناسی روانشناسی سطح 4 حوزه علمیه قم سوابق پژوهشی مقاله شخصیت ضد…

دکتر سالاری مقدم

تخصص ها :مشاوره ازدواج مشاوره تحصیلی سوابق تحصیلی دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، ورودی بهمن ۱۴۰۱کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)کارشناسی روانشناسی،…

دکتر نصر اصفهانی

تخصص ها :مشاوره کودک و نوجوان دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، ورودی بهمن 1401کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)کارشناسی روانشناسی، موسسه آموزشی…

استاد رستمی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 8326 تخصص ها مشاوره کودک و نوجوان درمان اختلالات خلقی و اضطرابی سوابق تحصیلی کاندیدای دکتری روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمدرس…

دکتر نیک فرجاد

پزشک و روانشناس بالینی دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۸۳۱۹ دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی به شماره ۲۲۲۱۰۸۶۱۹۱۰۹ تخصص ها زوج درمانی مشاوره فردی…

استاد کفیل

تخصص ها :مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از سال91_93 موسسه آموزش اخلاق وتربیت قم سوابق شغلی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره…

استاد احمدی

تخصص ها :مشاوره نوجوان سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران واحد اسلامشهر وکارشناسی روانشناسیموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره سوابق شغلی دبیر انجمن روانشناسی اسلامی حوزه…

دکتر عمادی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 6062 تخصص ها مشاوره فردی درمان اختلالات اضطرابی سوابق تحصیلی دکترای رشته روانشناسی سلامت دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه…

دکتر نورعلیزاده

تخصص ها :مشاوره ازدواج و زوح درمانی و درمان اختلالات جنسی سوابق تحصیلی دکتری روانشناسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از موسسه آموزشی وپژروهشی امام خمینی رهکارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه…

دکتر فیاض

دکتر فیاض

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 7708 تخصص ها درمان اختلالات اضطرابی مشاوره فردی سوابق تحصیلی دکترای روانشناسی سلامت کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه الزهرا کارشناسی روانشناسی…