لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

لجبازی فرزندان

راهکارهای مواجهه با لجبازی فرزندان

راهکارهای مواجهه با لجبازی فرزندان
دکتر مجید همتی؛ روانشناس کودک و نوجوان
مدت فایل‌: 90 دقیقه
قمیت: 75 هزار تومان

تومان 75,000