لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

دکتر صادقی سرشت

صادقی سرشت
مشاور کودک نوجوان
مشاوره کودک و نوجوان
مشاور کودک نوجوان

سوابق تحصیلی دکتر صادقی سرشت

دکتر صادقی سرشت : دکتری روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی روانشناسی عمومی
حوزوی: اشتغال به دروس خارج فقه 

سوابق شغلی دکتر صادقی سرشت

مشاور مرکز مشاوره ماوا وابسته به موسسه امام خمینی (ره)
مشاور مرکز مشاوره زندگی به رنگ خدا

سوابق پژوهشی دکتر صادقی سرشت

دبیر پژوهش مرکز مشاوره ماوا وبسته به موسسه امام خمینی (ره)در سنوات گذشته
کسب عنوان کتاب شایسته تحسین در بیست و دومین همایش کتاب سال حوزه (سال ۱۳۹۹) بابت کتاب تدوین مداخلات روانشناختی
کسب عنوان پژوهشگر برتر در پنجمین همایش پژوهشگران برتر موسسه آموزشی پژوهشی دارالحدیث در سال ۱۳۹۶

مقالات:
مقاله علمی پژوهشی تبیین مدل ارتباط بین فردی بر اساس منابع اسلامی پذیرش در مجله علمی پژوهشی روانشناسی و دین
مقاله علمی پژوهشی ساخت پرسشنامه اولیه باورهای منطقی زوجین بر اساس منابع اسلامی؛ مجله علمی پژوهشی روانشناسی و دین
مقاله تدوین مدل مفهومی انصاف اجتماعی از دیدگاه اسلامی در مجله پژوهش نامه روان شناسی اسلامی
مقاله داشته ها، داده ها، و یافته کودکان در مسیر تربیت معنوی فرزندان از تولد تا دوازده سالگی، در مجله فرهنگ و ارتقای
سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی تهران

کتابها:
کتاب تدوین مداخلات روان شناختی (مراحل و شیوه تدوین)، انتشارات دارالحدیث
کتاب علمی در راه آسمان تربیت دینی فرزندان از تولد تا دوازده سالگی، انتشارات فرهگستان علوم پزشکی تهران
کتاب این هوش دستیافتنی هوش هیجانی انتشارات موسسه امام خمینی ره
کتاب حتی به اندازه یک بند کفش تکبر و درمان اسلامی روانشناختی آن انتشارات موسسه امام خمینی ره

سوابق تدریس دکتر صادقی سرشت

تدریس دروس زیر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:
روانشناسی رشد ۱
روانشناسی رشد ۲
روانشناسی شخصیت
روش تحقیق پیشرفته
روابط مثبت
آْسیب شناسی روانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.