دکتر مژگان زمانی‌فر

سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۸۱۳۰

تخصص ها

زوج درمانی

مشاوره پیش از ازدواج

طرح واره درمانی

اختلالات اضطرابی و افسردگی

سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی عمومی از دانشگاه آزاد تهران مرکز

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق شغلی

پنج سال سابقه مشاوره در مراکز مشاوره و روانشناسی

سوابق پژوهشی

مقالات:

مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی_رفتاری با زوج درمانی سیستمی_رفتاری بر روی صمیمیت و تمایز یافتگی خود زوجین دارای تعارض زناشویی

بررسی رابطه رضایت شغلی و سازگاری زناشویی در کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری

بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی سیستمی-رفتاری و شناختی-رفتاری بر روی رضایت جنسی، صمیمیت و تمایز یافتگی زوجین دارای تعارض زناشویی

فهرست مطالب