لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

خود نظم جویی

خودنظم جویی اسلامی و کاربرد آن در درمان افسردگی

خودنظم جویی اسلامی و کاربرد آن در درمان افسردگی
دکتر حمید رفیعی هنر؛ رواندرمانگر
مدت فایل‌ها: 370 دقیقه
قمیت: 400 هزار تومان

تومان 400,000