دکتر مجتبی الهیاری

تصویر دکتر مجتبی الهیاری
0
سابقه 3000 ساعت مشاوره موفق

تخصص ها

حقوقی و کیفری

خانواده (نفقه، مهریه، اجرت المثل و…)، ملک، ارث، انواع قرارداد و…..

سوابق تحصیلی

دانش آموخته حوزوی – دانشگاه علامه

سوابق شغلی

مدت 10 سال مشاور حقوقی و کیفری و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی

فهرست مطالب