دکتر نرگس وحیدنیا

دکتر نرگس وحیدنیا
سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۷۹۳۵

تخصص ها

مشاوره فردی

زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی

سوابق تحصیلی

دانشجوی فوق دکتری مشاوره خانواده از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتری مشاوره کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

سوابق شغلی

۸ سال سابقه مشاوره در زمینه زوج درمانی

۷ سال سابقه مشاوره در زمینه درمان اختلالات جنسی

۸ سال سابقه مشاوره فردی

کارشناس برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی

سوابق پژوهشی

تالیفات:

کتاب مهارت‌های پیشگیری از خیانت زناشویی مبتنی بر اصول قرآنی. (نشر رشد فرهنگ)

کتاب شاخص‌های سلامت جنسی مبتنی بر موازین وحی. (نشر رشد فرهنگ)

مقالات:

مدل پیشگیری از خیانت زناشویی از منظر قرآن کریم

نقش معاشرت‌های پیش از ازدواج در مشکلات عاطفی بعد از ازدواج

تحلیل موضوعی شاخص‌های سلامت جنسی زوجین و بررسی و تدوین آن از منظر قرآن کریم

فهرست مطالب