استاد پروانه آشتیانی

استاد پروانه آشتیانی
سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

تخصص ها

اختلالات فردی

وسواس و کمال گرایی

اضطراب و استرس

سوابق تحصیلی

کاندیدای دکتری روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق شغلی

۱۰ سال سابقه مشاوره در زمینه درمان وسواس و اختلالات اضطرابی و مشاوره پیش از ازدواج

سوابق پژوهشی

مولف مقالات متعدد در نشریات تخصصی روانشناسی

فهرست مطالب