دکتر سعید سالاری‌مقدم

عکس دکتر سعید سالاری مقدم
سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

تخصص ها

مشاوره ازدواج

مشاوره تحصیلی

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد روانشناسی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
کارشناسی روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سطح خارج حوزه

سوابق شغلی

عضو اداره سنجش موسسه امام خمینی (ره)

استاد مشاور حوزه علمیه قم

مشاور تربیتی سطوح عالی حوزه علمیه

استاد رسمی سطوح عالی قم

سوابق پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی با عناوین:

 1. بررسی رابطه‌ی نگرش دینی و پیوندجویی اجتماعی با تاب آوری در سربازان
 2. بررسی اعتبار و روایی پرسشنا مه کنترل اضطراب در جامعه ایرانی
 3. بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه نگرش نسبت به مرگ در جامعه ایرانی
 4. بررسی رابطه رضایت شغلی و رضایت از زندگی با قناعت
 5. بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، و خود مهارگری با پیروی از قوانین راهنمایی رانندگی در همایش ملی ترافیک
 6. بررسی رابطهی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تابآوری با اخلاق ترافیک شهروندی در همایش ملی ترافیک
 7. ساخت پرسشنامه انسان کامل بر اساس منابع اسلامی
 8. ساخت پرسشنامه حرص و طمع
 9. مضمون شناسی رضایت از زندگی در خانواده‌های قم: یک پژوهش کیفی
 10. اثربخشی متغیرهای دینداری در سلامت روان: یک مرور سیستماتیک

سوابق تدریس

 1. فیزیولوژی عمومی موسسه امام خمینی (ره)
 2. فیزیولوژی غدد و اعصاب موسسه امام خمینی (ره)
 3. زبان تخصصی موسسه امام خمینی (ره )
 4. روانشناسی عمومی حوزه علمیه قم
 5. مشاوره و راهنمایی حوزه علمیه قم
 6. روانشناسی تبلیغ-بهداشت روانی سطح سه مشاوره تهران
 7. تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام سطح سه مشاوره تهران
 8. شیوه پایان نامه نویسی سطح سه مشاوره تهران
 9. آسیب شناسی خانواده سطح سه مشاوره تهران
 10. روان شناسی تربیتی سطح سه مشاوره تهران
 11. شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار سطح سه مشاوره تهران

فهرست مطالب