لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

خشمت را قورت بده

خشمت را قورت بده

خشمت را قورت بده
راهکارهای کنترل و مدیریت خشم
دکتر نوید خاکبازان
مدت فایل: 75 دقیقه
قمیت: 60 هزار تومان

تومان 60,000