لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

مهارت های کلامی عاطفی همسران

آموزش مهارت های کلامی عاطفی به همسران

آموزش مهارتهای کلامی عاطفی همسران
دکتر الهام ضرابیها؛ مشاور خانواده
مدت فایل: 225 دقیقه
قمیت: 200 هزار تومان

تومان 200,000