فائزه رئیسی

استاد بشیر اسلامیان
0
سابقه 2000 ساعت مشاوره موفق

تخصص ها

وسواس افسردی استرس

سوابق تحصیلی

کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شاهد

سوابق شغلی

سه سال سابقه در اورژانس اجتماعی کشور

همکاری با مرکز مشاورهه دانشگاه شاهد

سوابق آموزشی

برگزار کننده دوره های مهارت های زندگی

فهرست مطالب