دریافت نوبت مشاوره

لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

دکتر بنیانی

دکتر بنیانی مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام
مشاوره پیش از ازدواج زوج درمانی درمان اختلالات جنسی

تخصص ها :مشاوره مشاوره پیش از ازدواج زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی

آنچه در این مقاله خواهید خواند...

سوابق تحصیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی

دکتری روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

اتمام سطح ۳ حوزه علمیه قم و اشتغال به دروس خارج فقه

سوابق شغلی

مشاور تلفنی سوالات تربیتی و روانشناختی

مرکز ملی پاسخگویی، ۱۳۸۹. 

مشاور مرکز مشاوره “مأوا”، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از ۱۳۸۹ تاکنون.

مشاور مرکز مشاوره “زندگی به رنگ خدا”، شهر قم، از ۱۳۹۵ تاکنون.

دبیر پژوهش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۳.

دبیر آموزش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۴-۱۳۹۶.

عضو شورای علمی گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)، وابسته به حوزه علمیه قم، از ۱۳۹۴ تاکنون.

عضو شورای علمی گروه مشاوره، دانشگاه معارف، از ۱۳۹۴ تاکنون.

مدیر کارگروه پژوهش¬های خانواده مرکز مشاوره مأوا، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از ۱۳۸۹ تاکنون.

ارزیاب مقالات روانشناختی، مجله علمی پژوهشی “روانشناسی دین”، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از ۱۳۹۳ تاکنون

سوابق پژوهشی

پيش بيني دشواري در نظم جويي هيجان بر مبناي كاركردهاي تحولي خانواده، مجله تحقيقات علوم رفتاري، دوره ۱۵ ، شماره ۱
نقش سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتار و راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان، فصلنامه پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره ۳، شماره ۱۸
بررسي اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر عزت نفس و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، فصلنامه روان شناسي تربيتي، دوره ۴، شماره ۱۲
نگرش مذهبي و اضطراب: نقش ميانجي دشواري در نظم جويي هيجاني، فصلنامه پژوهش نامه روان شناسي اسلامي، دوره ، شماره ۴
نقش نگرش مذهبي در تحمل پريشاني روانشناختي ودشواري درنظم جويي هيجان دانشجويان دانشگاه
تهران. مجله پژوهش در دين و سلامت، دوره ۳، شماره ۴
نقش سيستمهاي بازداري/ فعال سازي رفتاري در پيش بيني تنظيم هيجان شناختي دانش آموزان، مجله پيشرفتهاي نوين رفتاري

سوابق تدریس

تدریس دروس زیر در دانشگاهها و مراکز آموزشی:

روانشناسي فيزيولوژيك 

روانشناسي عمومي 

روانشناسي كودكان استثنايي

روانشناسي رشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *