دکتر محمدرضا بنیانی

عکس دکتر محمدرضا بنیانی
سابقه ۱۴۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۷۸۲۳

تخصص ها

مشاوره مشاوره پیش از ازدواج

زوج درمانی

درمان اختلالات جنسی

سوابق تحصیلی

عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی

دکتری روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

کارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

اتمام سطح ۳ حوزه علمیه قم و اشتغال به دروس خارج فقه

سوابق شغلی

مشاوره در مراکز خدمات روانشناسی مختلف از سال ۱۳۸۵

دبیر پژوهش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۳.

دبیر آموزش و عضو شورای علمی گروه روانشناسی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،۱۳۹۴-۱۳۹۶.

عضو شورای علمی گروه مشاوره، موسسه آموزش عالی امام رضا (ع)، وابسته به حوزه علمیه قم، از ۱۳۹۴ تاکنون.

عضو شورای علمی گروه مشاوره، دانشگاه معارف، از ۱۳۹۴ تاکنون.

مدیر کارگروه پژوهش¬های خانواده مرکز مشاوره مأوا، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از ۱۳۸۹ تاکنون.

ارزیاب مقالات روانشناختی، مجله علمی پژوهشی “روانشناسی دین”، وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، از ۱۳۹۳ تاکنون

سوابق پژوهشی

کتاب ها :

اصلاح الگوی مصرف در خانواده

روابط زناشویی همسران

Clinical psychology

Enhanced cognitive Behavioral Therapy

Evidence-based outcome research

The High Price of Materialism

مقالات :

الگوی سلامت جنسی همسران براساس منابع اسلامی، ساخت بسته آموزشی آن و بررسی اثر آن بر رضایت جنسی و رضایت زناشویی

اثر بسته آموزشی جنسی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر رضایت جنسی

رابطه ویژگی های شخصیتی، رضایت از زندگی و هدف براساس منابع اسلامی

internal warning of counseling

سوابق تدریس

تدریس اکثر دروس روانشناسی در مراکز آموزش عالی

فهرست مطالب