استاد سمیه خلیلی

عکس دکتر سمیه خلیلی
0
سابقه 7000 ساعت مشاوره موفق

تخصص ها

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره فردی

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی

سوابق شغلی

7 سال سابقه مشاوره در زمینه مشاوره کودک

7 سال سابقه مشاوره در زمینه مشاوره نوجوان

7 سال سابقه مشاوره فردی

سوابق پژوهشی

مولف مقالات متعدد در نشریات تخصصی روانشناسی

فهرست مطالب