نتیجه جستجو برای: مشاور فردی – برگه 2

دکتر جعفر علی‌گلی
درمان اختلالات

دکتر جعفر علی‌گلی

۰ سابقه ۱۲۰۰۰ ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۵۳۴۷ تخصص ها مشاوره درمان اختلالات فردی و روانکاوی سوابق تحصیلی دکتری روانشناسی روانکاو با

صفحه اصلی

مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام مرکز مشاوره مذهبی اسلامی سبل السلام در نگاه اول یک مرکز تخصصی روانشناسی است که با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعالیت می

دکتر نرگس وحیدنیا
اختلالات جنسی

دکتر نرگس وحیدنیا

۰ سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۷۹۳۵ تخصص ها مشاوره فردی زوج درمانی و درمان اختلالات جنسی سوابق تحصیلی دانشجوی فوق

عکس دکتر سوده توکلی
زوج درمانی

دکتر سوده توکلی

۰ سابقه ۱۲۰۰۰ ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۷۹۰۶ تخصص ها مشاوره پیش از ازدواج زوج درمانی مشاوره فردی سوابق تحصیلی دکتری روانشناسی

عکس دکتر حسین نیک فرجاد
درمان اختلالات

دکتر حسین نیک‌فرجاد

۰ سابقه ۱۰۰۰۰ ساعت مشاوره موفق پزشک و روانشناس بالینی دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۸۳۱۹ دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی به شماره ۲۲۲۱۰۸۶۱۹۱۰۹