استاد فاطمه خالقی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۱۰۱۵ تخصص ها مشاوره پیش از ازدواج مشاوره خانواده و زوج...

مشاهده بیشتر

فائزه رئیسی

سابقه ۲۰۰۰ ساعت مشاوره موفق ۰ تخصص ها وسواس افسردی استرس سوابق تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی...

مشاهده بیشتر

آموزش ورود به جلسه آنلاین

مشاهده بیشتر
استاد بشیر اسلامیان

استاد بشیر اسلامیان

۰ ساعت مشاوره دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۷۷۶۱ تخصص ها مشاوره تحصیلی شغلی و نوجوان...

مشاهده بیشتر
عکس استاد زهیر احدی

استاد زهیر احمدی

۰ سابقه ۳۰۰۰ ساعت مشاوره موفق تخصص ها مشاوره نوجوان سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی روانشناسی سوابق شغلی...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر سمیه خلیلی

استاد سمیه خلیلی

۰ سابقه ۷۰۰۰ ساعت مشاوره موفق تخصص ها مشاوره کودک و نوجوان مشاوره فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی سوابق...

مشاهده بیشتر
استاد پروانه آشتیانی

استاد پروانه آشتیانی

۰ سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق تخصص ها اختلالات فردی وسواس و کمال گرایی اضطراب و استرس سوابق تحصیلی کاندیدای...

مشاهده بیشتر
استاد طیبه سالار

استاد طیبه سالار

۰ سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق تخصص‌ها: مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره درمان اختلالات اضطرابی، اختلالات جنسی بانوان و...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر سیده نرگس موسوی

دکتر سیده نرگس موسوی

۰ سابقه ۷۰۰۰ ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۱۵۷۰۲۸۳ تخصص ها کودک و...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر زهرا عمادی

دکتر سیده‌زهرا عمادی

۰ سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۶۰۶۲ تخصص ها مشاوره فردی...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر محمدحسین کفیل

استاد محمدحسین کفیل

۰ سابقه مشاوره موفق تخصص‌ ها مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از...

مشاهده بیشتر

دکتر مجتبی الهیاری

۰ سابقه ۳۰۰۰ ساعت مشاوره موفق تخصص ها حقوقی و کیفری خانواده (نفقه، مهریه، اجرت المثل و…)، ملک، ارث، انواع...

مشاهده بیشتر