استاد قدیس رستمی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 8326 تخصص ها مشاوره کودک و نوجوان درمان اختلالات خلقی و اضطرابی سوابق تحصیلی کاندیدای دکتری روانشناسی عمومیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینیمدرس

دکتر حسین نیک فرجاد

پزشک و روانشناس بالینی دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۸۳۱۹ دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام پزشکی به شماره ۲۲۲۱۰۸۶۱۹۱۰۹ تخصص ها زوج درمانی مشاوره فردی

استاد محمدحسین کفیل

تخصص ها :مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از سال91_93 موسسه آموزش اخلاق وتربیت قم سوابق شغلی عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

تربیت کودکان تیزهوش

نگارنده: فاطمه فراهانی در این مقاله بر آنیم تا بدانیم تعریف کودک تیز هوش چیست؟ یک هوش داریم یا چند هوش؟ وجه تمایز کودک تیزهوش با سایر کودکان در چه

استاد زهیر احمدی

تخصص ها :مشاوره نوجوان سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی روانشناسی سوابق شغلی دبیر انجمن روانشناسی اسلامی حوزه علمیه قممعاون کانون مشاوره خادمیاری آستان قدس رضویمسئول آموزش کانون خانواده

دکتر زهرا عمادی

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 6062 تخصص ها مشاوره فردی درمان اختلالات اضطرابی سوابق تحصیلی دکترای رشته روانشناسی سلامت دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه

دکتر مسعود نورعلیزاده

تخصص ها :مشاوره ازدواج و زوح درمانی و درمان اختلالات جنسی سوابق تحصیلی دکتری روانشناسی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از موسسه آموزشی وپژروهشی امام خمینی رهکارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه

مشاوره کودک و نوجوان - دکتر ابراهیمی -دکتر برقعه ای

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره کودک و نوجوان کودکان ما بخشی مهمی از خانواده و زندگی ما هستند. فرزندان ما همان کسانی هستند که والدین تمام امید و آینده خود را در سلامت روحی

مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاوره شغلی و تحصیلی

مشاوره شغلی و تحصیلی تحصیل مقدمه شغل است. افراد در جامعه، مدارج تحصیلی و شغلی را طی می‌کنند تا بتوانند شغل بهتری کسب کنند. و بر اساس این اصل پدران