آموزش ورود به جلسه آنلاین

مشاهده بیشتر
استاد بشیر اسلامیان

استاد بشیر اسلامیان

0 ساعت مشاوره دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 7761 تخصص ها مشاوره تحصیلی شغلی و نوجوان...

مشاهده بیشتر
دکتر فیاض

دکتر ریحانه فیاض

0 سابقه 10000 ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 7708 تخصص ها درمان اختلالات...

مشاهده بیشتر
عکس استاد زهیر احدی

استاد زهیر احمدی

0 سابقه 3000 ساعت مشاوره موفق تخصص ها مشاوره نوجوان سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناسی روانشناسی سوابق شغلی...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر سمیه خلیلی

استاد سمیه خلیلی

0 سابقه 7000 ساعت مشاوره موفق تخصص ها مشاوره کودک و نوجوان مشاوره فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی سوابق...

مشاهده بیشتر
استاد عطیه سلطان محمدی

استاد عطیه سلطان‌محمدی

0 سابقه 8000 ساعت مشاوره موفق تخصص ها مشاوره کودک و نوجوان مشاوره فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی سوابق...

مشاهده بیشتر
استاد پروانه آشتیانی

استاد پروانه آشتیانی

0 سابقه 8000 ساعت مشاوره موفق تخصص ها اختلالات فردی وسواس و کمال گرایی اضطراب و استرس سوابق تحصیلی کاندیدای...

مشاهده بیشتر
استاد طیبه سالار

استاد طیبه سالار

0 سابقه 8000 ساعت مشاوره موفق تخصص‌ها: مشاوره کودک و نوجوان و مشاوره درمان اختلالات اضطرابی، اختلالات جنسی بانوان و...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر سیده نرگس موسوی

دکتر سیده نرگس موسوی

0 سابقه 7000 ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 1570283 تخصص ها کودک و...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر زهرا عمادی

دکتر سیده‌زهرا عمادی

0 سابقه 8000 ساعت مشاوره موفق دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره 6062 تخصص ها مشاوره فردی...

مشاهده بیشتر
عکس دکتر محمدحسین کفیل

استاد محمدحسین کفیل

0 سابقه مشاوره موفق تخصص‌ ها مشاوره ازدواج و زوج درمانی و فردی سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره راهنمایی از...

مشاهده بیشتر
تصویر دکتر مجتبی الهیاری

دکتر مجتبی الهیاری

0 سابقه 3000 ساعت مشاوره موفق تخصص ها حقوقی و کیفری خانواده (نفقه، مهریه، اجرت المثل و…)، ملک، ارث، انواع...

مشاهده بیشتر